นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

บริษัท เบสบี4 จำกัด ขอให้คุณลูกค้ามั่นใจว่า เราจะจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด

ค่าจัดส่งสินค้า (ยกเว้นสินค้าประเภท เครื่องดื่ม และ น้ำมัน)

คิดค่าส่งตามอัตราค่าจัดส่งของ Flash Express

 *สำหรับ ค่าจัดส่งสินค้า ประเภท เครื่องดื่ม และ น้ำมันจะขึ้นอยู่กับระยะทางและน้ำหนักทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบหลังจากสรุปการสั่งซื้อในระบบเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

พื้นที่

ระยะเวลาจัดส่ง

กรุงเทพฯและปริมณฑล

1 – 3 วันทำการ

ต่างจังหวัด

3 -5 วันทำการ