ข้อตกลงและเงื่อนไข
หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ / ไม่ได้รับสินค้า

บริษัทฯ ยินดีส่งสินค้าไปทดแทน หรือ คืนเงินสำหรับสินค้าที่ทางบริษัทไม่สามารถหามาทดแทนได้

ภายใน 3 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าในกรณี สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนการแจ้งเคลมสินค้าในกรณีสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ https://www.bestbefore.sale/claim

2. กรอกรายละเอียดสำหรับการเคลมสินค้า

- ชื่อ - สกุล
- เบอร์โทร
- อัปโหลดรูปถ่ายสินค้า

3. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันความต้องการในการเคลมสินค้า

4. หลังจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ภายใน 3 วันทำการ หรือ ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถสินค้าทดแทนได้ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ